Tårnhøjt elevfravær på Tornhøjskolen i Aalborg Ø

På trods af positiv udvikling i lokalområdet kæmper Tornhøjskolen i Aalborg Ø med elevflugt og højt fravær. Snart skal kommunen til at beslutte, om de skal tegne skoledistrikterne om – eller helt begrænse det frie skolevalg.

“De ressourcestærke forældre tager deres børn ud af skolen, og så er det, at vi ser det høje elevfravær,” udtaler Lisbeth Lauritsen (A), Næstformand for Skoleudvalget i Aalborg Kommune.

På Tornhøjskolen i Aalborg Ø er elevfraværet næsten dobbelt så højt som både kommune-, og landsgennemsnittet. 

”Det er selvfølgelig bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket,” siger Lisbeth Lauritsen (A), næstformand for Skoleudvalget i Aalborg Kommune, om tallene der kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

Hvor kommunal-, og landsgennemsnittet for elevfravær lå på henholdsvis 5,2 og 5,3 procent i 2020 var eleverne på Tornhøjskolen i samme år i gennemsnit væk 9,8 procent af skoledagene. 

Derudover har antallet af elever været faldende de sidste 10 år, og det er på trods af, at skolen ligger i et af de områder, som Aalborg Kommune for tiden bruger mange kræfter, og penge, på at gøre attraktivt.

En bydel i fremgang

Aalborg Ø er en bydel, der blandt andet gennem kommunalprojektet Kickstart Forstaden, har set stor forandring, med nybyggeri og byforskønnelse. Selvom Aalborg Ø er ved at blive mere attraktiv for tilflyttere, vælger forældrene ikke at sætte deres elever i Tornhøjskolen, som ellers tilhører skoledistriktet. 

”Der er sket så mange forandringer i området, men skolesystemet er ikke fulgt med”, fortæller Lisbeth Lauritsen.

I stedet søger de til Herningvej Skole, som ifølge Lisbeth Lauritsen modtager, det der svarer til en hel skoleklasse, fra Tornhøjsskolens distrikt.

Hvor der i 2011 gik 384 elever på skolen, lå tallet i 2020 på 260 elever. En udvikling næstformanden for skoleudvalget tilskriver en elevsammensætning, der består af mange tosprogede elever, samt mindre ressourcestærke forældre, og ikke på kvaliteten af underviserne, som hun udtaler, at byrådet kan stå inde for. 

På trods af de mange byggeprojekter i området har Tornhøjskolen i Aalborg Ø ikke formået at gøre op med skolens elevflugt og høje fraværsprocenter.

Fremtiden for Aalborgs skoler

I foråret 2022 skal Aalborg Kommune beslutte en ny byudviklingsplan, som blandt andet skal imødekomme nogle af de problemer, som skoler som Tornhøjskolen står over for. Indtil da skal kommunen analysere kommunernes 48 folkeskoler og fire specialskoler, og beslutte, hvordan de skal imødekomme deres udfordringer.

Ifølge Lisbeth Lauritsen kan det enten betyde en omtegning af kommunens skoledistrikter eller en begrænsning af det frie skolevalg.

”Målet er et harmonisk skoleområde,” siger hun.

Skoleleder John Schulz fra Tornhøjskolen er ikke vendt tilbage på gentagne henvendelser for kommentarer.