Presseetik

Hvad gør du hvis du vil klage:

Kontakt chefredaktionen på mail: chefredaktionen@aalborgeren.dk

Uafhængighed

AalBorgeren står for en journalistik, der er fair, kritisk, saglig og hviler på korrekte oplysninger.

Der er vandtætte skotter mellem AalBorgerens journalistik og de holdninger, der gives udtryk for i mediernes ledere

AalBorgeren opretholder en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionel tekst. Redaktionel omtale må aldrig være en betingelse for indrykning af annoncer.

AalBorgeren betaler ikke for tip, oplysninger eller medvirken i artikler.

Alle titler under AalBorgeren følger Vejledende Regler for God Presseskik, som er besluttet af Danske Medier og Dansk Journalistforbund, samt al relevant lovgivning på området som eksempelvis Medieansvarsloven og Markedsføringsloven.

Desuden gælder nedenstående, supplerende presseetiske regler for alle medieplatforme. Sprogligt og stilmæssigt adskiller eksempelvis print og web sig, men brugere og læsere kan forvente samme, grundlæggende etiske standard.