Positiv vækst i privat hjemmepleje giver konkurrence til kommunal kerneopgave

Flertallet i Aalborg kommune bruger stadig kommunal hjemmehjælp, men statistik konkluderer, at den private hjemmepleje oplever en positiv vækst. Nu bruger en tredjedel af kommunens borgere den private hjemmepleje, og det tilføjer et konkurrenceelement til ældreplejen.

Af: Emma Ege Petersen

Borgerne vil tilvælge leverandører af privat hjemmepleje over tid,  viser en analyse fra Dansk Industri fra 2019. Selvom det stadig er flertallet af borgerne i Aalborg Kommune, der tilvælger den kommunale hjemmepleje, har kommunens leverandører af privat hjemmepleje oplevet en positiv vækst de seneste år. 

Siden 2018 er andelen af borgere, der vælger kommunens leverandører af privat hjemmepleje steget med 2,2 procentpoint, viser den nyeste statistik på området fra Danmarks Statistik. Som medejer af Frit Valg SvanePleje, som er en af de private leverandører af hjemmepleje i Aalborg Kommune, kan Tina Jørgensen nikke genkendende til den positive vækst.

Kilde: Danmarks Statistik

Fleksibilitet og medbestemmelse

Hos Frit Valg  Svane Pleje varetager de som leverandør af privat hjemmepleje de opgaver, som borgeren af kommunen er visiteret til. Derudover kan enhver, ligemeget om de visiteret til hjemmepleje eller ej, også tilkøbe private ydelser hos Frit Valg Svane Pleje. Dette kan være alt fra en ekstra time ugentlig rengøring, til dagligvareindkøb ved borgernes foretrukne slagter frem for supermarked eller en gåtur med plejehjemsbeboere hvis pårørende bor langt væk. 

Tina Jørgensen forklarer, at de naturligvis ikke kan opfylde alle ønsker, men at de gør en dyd ud af at skabe nogle rammer om borgerne der passer bedst til dem. Med et smil i stemmen fortæller Tina Jørgensen om opgaven:

“Vi putter dem ikke i nogle kasser, men skaber nogle kasser, der passer til dem”

Sund konkurrence på en kommunal kerneopgave

Den stigende vækst i valget af privat hjemmepleje er heller ikke gået helt ubemærket hen kommunalpolitisk. Kristoffer Hjort Storm er byrådspolitiker i Aalborg Kommunes Byråd for Dansk Folkeparti og medlem af Ældre- og Handicapudvalget. Han mener, at det principielt  er en ulempe, hvis flere og flere borgere vælger Aalborg Kommunes private leverandører frem for hjemmeplejen, da han ser det som en kommunal kerneopgave. 

Samtidig pointerer han, at det naturligvis skal stå enhver frit for at tilvælge den private hjemmehjælp, hvis det passer bedre til vedkommendes personlige behov. Den positive vækst i tilvalget af privat hjemmepleje tilføjer et vis konkurrenceelement til et af de største kommunalpolitiske områder. Kristoffer Hjort Storm forklarer, at han mener, at det er ærgerligt, hvis borgerne siver væk fra den kommunale hjemmepleje – særligt hvis det er, fordi det niveau hjemmeplejen leverer, ikke er godt nok. Kristoffer Hjort Storm byder dog konkurrenceelementet velkommen:

“Egentlig synes jeg det er sundt, for det gør også os bedre”