Flere elever og større pres: Frejlev Skole får nyt specialtilbud

Specialtilbuddene i Aalborg Kommune er under pres i takt med flere elever med specielle behov. Derfor har Skoleudvalget budgetteret med et nyt k-klassetilbud på Frejlev Skole. Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix

Frejlev Skole får et nyt specialtilbud for elever med autisme eller autismelignende udfordringer fra 2022.

Af Mathias Høj

Presset stiger med flere elever i specialklasserne i Aalborg Kommune, men i 2022 kommer der et nyt specialtilbud på Frejlev Skole.

Det fremgår af Skoleudvalgets budgetmateriale for perioden 2022-2025.

Det drejer sig om et k-klassetilbud, som er rettet mod elever med autisme eller autismelignende udfordringer. Her er der blandt andet færre elever i klasserne og mere individuel tilrettelagt undervisning for at dække de forskellige behov.

K-klassen på Frejlev Skole skal bestå af 20 elever. I første omgang bliver eleverne undervist i midlertidige pavilloner ved siden af skolens eksisterende bygninger, da kommunen ikke kan nå at etablere optimale lokaler på skolen inden 2022.

”Vi vil gerne have, at specialtilbuddene ligger sammen med den almene undervisning. På den måde bliver disse elever ikke ekskluderet fra fællesskabet. De skal stadig kunne lege sammen med de andre børn,” siger Jan Nymark Thaysen, der er rådmand i Skoleudvalget i Aalborg Kommune.

Skoleudvalget har afsat fem millioner kroner til den midlertidige løsning fra 2022-2025. Derefter er det planen, at der bliver etableret en tilbygning til Frejlev Skole for at kunne imødekomme det stigende antal elever i de kommende år.

I alt er der afsat 120 millioner kroner til investeringer i skolebygninger i kommunen fra 2026-2027.

Pres på specialklasserne

Etableringen af det nye k-klassetilbud på Frejlev Skole kommer i kølvandet af en stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning i Aalborg Kommune.

I skoleåret 2017/2018 var der i alt 173 elever i specialtilbuddene i kommunen, men i næste skoleår forventer man 291 elever i specialtilbuddene.

Frejlev Skole har allerede elever i et specialtilbud ved navn Metroen. Her har eleverne ofte komplekse problemer i skolen og i hjemmet samt aktive sager i børnefamiliegrupperne.

”Vi henviser flere og flere elever til specialklasserne, og derfor er der kommet et pres på vores k-klasser,” lyder det fra Jan Nymark Thaysen.

”Gennem et stykke tid har vi ledt efter en placering til en ny k-klasse. Her faldt valget på Frejlev Skole, fordi de har kompetencerne i forvejen (med Metroen, red.). På den måde kan vi trække på erfaringer fra en eksisterende medarbejdergruppe med kompetencer på specialområdet i stedet for at etablere noget nyt et andet sted.”