Kulturvitaminer: I Aalborg kan man få kultur på recept – og det virker

Siden 2016 har Aalborg og tre andre kommuner i landet udskrevet ressourcesvage og psykisk sårbare borgere en recept på kultur. Denne recept har vist sig at være særdeles effektiv især mod stress, angst, depression og ensomhed. Både i ind- og udland er interessen for projektet enorm, udtaler leder af center for mental sundhed Betina Bisp Jensen.

Af Mathias Winther Søndergaard

Recepten lyder: Kulturelle oplevelser med en kulturguide, tre gange ugentligt á to timer i ti uger, sammen med en lille gruppe ligesindede.

Aalborg er blevet verdenskendt for sin tilgang til behandling af mentalt udsatte borgere. I mere end fem år har projektet “kultur på recept” været en del af kommunens strategi for at nå de borgere, der er udfordrede på psyken og derfor befinder sig udenfor arbejdsmarkedet. Det er jobcenteret, der står for at henvise folk til kurset. Mange af deltagerne er 18-25 år gamle, men også kontanthjælpsmodtagere på 50+ kan deltage.

Formålet er at gøre kulturlivet tilgængeligt for mennesker, der ikke selv har overskuddet til at opsøge det. “Når vi præsenterer borgerne for de her kulturelle tilbud i form af blandt andet teater, musikskoler, museer, biblioteker, kulturhuse og mange andre af kommunens institutioner, så genopdager folk ofte gamle interesser og kompetencer, som måske er blevet glemt på grund af diverse udfordringer. Det giver ofte deltagerne en følelse af øget livskvalitet. Det, der gør dette forløb specielt, er, at vi ikke bruger professionelle terapeuter. Vi kobler en kulturguide på, som er et ‘almindeligt’ menneske, der hjælper med at engagere kursisterne i kulturen”, siger center for mental sundhed Betina Bisp Jensen.

Nytænkning giver gode resultater

Antallet af voksne, der har en psykiatrisk diagnose, er steget med 30 pct. på fire år (2014-18) ifølge tal fra socialstyrelsen. Det har i mange år lagt et stort pres på psykiatrien, og fået sundhedsmyndighederne til at nytænke behandlingstilbuddene. Erfaringer fra Storbritannien og Sverige, der i mange år har koblet kultur- og sundhedstilbud sammen, blev inspiration til det, der startede med et forslag fra partiet Alternativet, som ingen rigtig troede på, om en forsøgsperiode med kulturvitaminer, har vist sig at være en stor succes for psykisk udsatte borgere i Aalborg.

Sundhedsstyrelsen har evalueret projektet, og resultaterne er lovende og viser, at kulturelle aktiviteter kan indgå i rehabiliteringen af langtidssygemeldte borgere. Tre ud af fire deltagere er kvinder, og aldersgennemsnittet på deltagerne er 44 år. Næsten samtlige deltagere (97 %) er tilfredse med Kultur på Recept. Otte ud af ti deltagere er i bedre selvvurderet trivsel, når forløbet afsluttes. 85 % gennemfører forløbet, hvilket er er flot resultat målgruppen taget i betragtning.

Ledige må også gå på museum

“Vi hører ofte, at deltagerne er betænkelige ved at skulle ud og deltage i de her arrangementer. Nogle tænker nemlig, at de ikke kan tillade sig at blive set i teatret eller på museet, når de er sygemeldte og lever af kontanthjælp. Det er brandærgerligt, for det er jo i alles interesse, at de her mennesker kommer ud og får det bedre. Det prøver vi at få dem til at forstå”, siger Betina Bisp Jensen.

Kurset i Aalborg består af musiklytning, guidet højtlæsning, fællessang. Desuden besøg på kunstmuseum, teater, stadsarkivet, og symfoniorkestret samt deltagelse i naturvandring. Under forløbet udlånes en tablet med 100 musiknumre, der kan stimulere ift. ro, søvn, energi mv. Efterfølgende er der drop-in arrangementer, korhold og læseklub for tidligere deltagere. Der er omkring 120 deltagere igennem forløbet årligt.

Der er stor efterspørgsel på forløbet, og for tiden er der 5 ugers ventetid. Det kræver en “recept” fra jobcentret at komme på et hold til kulturvitaminer.