Sygeplejerskerne i Aalborg i opråb: Er der en voksen til stede?

Bekymringen for vores sundhedsvæsen er tydelig at finde blandt de strejkende sygeplejersker til demonstrationen ude foran byrådsalen i Aalborg d. 23/8. Hvis sundhedsvæsnet ikke snart bliver prioriteret, frygter de for vores fælles fremtid. 

Sygeplejerskerne der går ned gennem gågaden i Aalborg
Foto: Andrea Marschall

Af Andrea Marschall 

Det er strejkedag 66 i dag for hjemmesygeplejerskerne i Aalborg kommune, hvor kun få udvalgte møder op på arbejde i nødberedskab, der svarer til ca. en halveret arbejdsstyrke. Resten er hjemsendt til strejke, varslet af Dansk Sygeplejeråd, og nu bruger de i stedet deres tid og energi på at arrangere demonstrationer og opråb til kommunalbestyrelsen og regionsrådet om lige løn og bedre vilkår. Det lægger pres på de lokale sygehuse, selvom det indtil nu udelukkende er hjemmesygeplejerskerne der er i strejke. Anne Grethe Vandborg, der er tillidsmand med 44 sygeplejersker under sig, og selv er i hjemmesygeplejen, mener, netop de står op for sundhedsvæsnets fremtid ved at strejke nu.

Frygten for fremtiden 

Det er den manglende prioritering af sundhedsvæsnet fra regeringens side, der fylder mest hos sygeplejerskerne. 

”jeg sidder tilbage med en følelse af, er der ikke en voksen til stede?”

 Fortalte en sygeplejerske til demonstrationen nede på Nytorv i Aalborg C og uddybede:

”Jeg forstår ikke de ikke har set de røde lamper blinke for længst”. 

Den manglede forståelse fra regeringen er en gennemgående frustration. Tal fra Dansk Sygeplejeråd viser at 8% færre har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen i år end sidste år, hvilket vækker enorm bekymring blandt de nuværende sygeplejersker der frygter de kommende manglende hænder. Med omkring 4700 ubesatte stillinger rundt om i landet, vil det de næste få år mangle flere end 6000 sygeplejesker, varsler samme tal og undersøgelser. 

Varm opbakning fra lokalbefolkningen

Der blev sunget og klappet med blandt borgerne, der så på de marcherende sygeplejersker igennem gågaden. De oplever stor opbakning blandt befolkning fortalte sygeplejerske Anne Grethe Vandborg. 

”folk på gaden, kommer over til os og siger ’hvor er i seje piger’”. 

Samme opbakning er også at finde blandt lokalpolitikerne og regionsrådet, der hilste og mødtes med de strejkende sygeplejersker til gårsdagens demonstration. Der er ikke en finger at sætte på Aalborg kommune som arbejdsgiver, gav Anne Grethe Vandborg udtryk for, men lokalpolitikerne og regionsrådet, er de, der skal tage kampen opad.

Den kamp tager regionsrådet også gerne til sig, og den gode dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager er vigtig for konfliktens udvikling. Regionsrådet giver udtryk for deres bekymring for patienterne under strejken, men støtter ligeledes sygeplejerskerne i deres kamp. Malene Busk, der er medlem af regionsrådet, udtrykte ligeledes sin bekymring og peger på at det er regeringen der skal tage ansvar i konfliktet, for den kan ikke løses hverken på kommunal- eller regionalplan. Der var enighed i regionsrådet om at sende beskeden op ad i systemet, og de håber på, ligesom sygeplejerskerne, en ændring i tjenestemandsreformen.

Før vi slipper stortrommen

De mange strejkedage har dog ikke taget pusten fra sygeplejerskerne. Kirsten Tingdal Rasmussen, der også er uddannet sygeplejerske, gav udtryk for, det lige så meget handler om at genvinde arbejdsroen og arbejdsglæden. Det er ligeledes en kamp for hende om at sygeplejerskerne i fremtiden skal sige nej til merarbejde, så ekstravagterne ikke bliver dækket og problemet reelt kan ses og mærkes. 

”De må slå min arm af, før jeg slipper trommen” sagde Anne Grethe Vandborg der konstant og kontant slog på stortrommen til gårsdagens demonstration.