Manglende ammevejledning er resultatet af for travle sygeplejersker

Amningen går tabt, når der ikke er tid nok til at vejlede de fødende. Cecilie Bech, der er førstegangsfødende, oplevede at føle sig tabt af systemet, da fødslen først var overstået.

I januar 2021 fødte 25-årige Cecilie sit første barn på Aalborg Hospital. Hun oplevede, at der i den efterfølgende tid efter fødslen ikke var tid nok til at vejlede hende i amningen, hvilket er en essentiel del af barnets første leveår. Medarbejderne på barselsafdelingen var kompetente og hjælpsomme, men det er desværre ikke nok, når der er stærkt begrænset tid til hver fødende. Hvilket for hende resulterede i, at hun måtte søge hjælp fra private ammevejledere, for at få et ordentlig ammeforløb med sin søn.

Privatfoto: Cecilie Bech med hendes søn på barselshotellet, Aalborg Universitetshospital

Barselshotellets kompetente men travle personale

I tiden op til fødslen følte Cecilie, at hun var klædt på til selve fødslen og havde fået nok kompetent vejledning. Hun var bare ikke forberedt på, hvor hårdt og omfattende den efterfølgende tid ville blive. Hun blev indlagt på barselshotellet på Aalborg Hospital, hvor hun var i tre dage.

Afsnit for familiebarsel på Aalborg Hospital udtaler, at den normale estimerede tid per indlæggelse er 48 timer.

På hotellet kunne hun ringe på en klokke, når hendes søn gerne ville have mad, hvorefter der ville komme en jordmoder eller sygeplejerske og vejlede hende. Men ofte havde de mange andre fødende, som de skulle tilse, hvilket betød, at det ofte kun var besøg af 10 minutters varighed. Cecilie udtaler, at hun følte medarbejderne havde så travlt, at man som indlagt ikke følte, at der var nok tid til en fyldestgørende vejledning.

Privatfoto: Cecilie der ammer sønnen Vester

Efter hjemkosten: Fortvivlelse over amning

”I starten af min ammeperiode, kunne jeg nogle gange sidde i sofaen med ham (red: hendes søn) i op til seks timer. Jeg vidste ikke, hvor opslidende det ville være, at lære, at amme” udtaler Cecilie Bech.

I Aalborg Universitetshospitals ammepolitik står der beskrevet, at hospitalet skal give vejledning og støtte så længe barnet har behov for det. Cecilie følte ikke, at dette blev håndhævet i og med, at hun kom hjem fra hospitalet og følte sig fortvivlet samt utilstrækkelig i sin amning. Hun beskriver, hvordan man som ammende mor kan have behov for hjælp hurtigt, og ikke nødvendigvis kan vente flere dage på sundhedsplejersken.

Hun følte sig derfor nødsaget til at søge hjælp hos en privat ammevejleder, der kunne give hende den tid og ro, som hun havde behov for, når hun skulle lære at amme sin søn. Ammevejledning kan godt være en dyr affære, der kan koste op mod 2.999 kroner for vejledning (https://ammevejledning.dk/ydelser-av-hjemmebesoeg/). Sygeforsikring Danmark dækker 30 % af beløbet, hvis den ammende forælder er medlem. Dette stiller dermed krav til den kommende families økonomiske situation, da det ikke er alle familier, der har råd til at betale for en privat ammevejleder.

Aalborg Universitetshospital udtaler, at de ikke kan udtale sig om arbejdsforhold, men kun om konkrete praktiske spørgsmål. Det har derfor ikke været muligt at høre, om de tilslutter sig Cecilies udtalelser.

Cecilie Bech understreger, at det ikke er en kritik af personalet, men derimod af de arbejdsforhold, de har. I sidste ende, når sygeplejerskerne ikke har gode nok arbejdsvilkår, så går det ud over den hjælp man som borger skal modtage.