Fra stoppested til station

Det store Plusbus-projekt i Aalborg, der har været undervejs i 3 år, oplever overskridelser af budgettet som følge af dyre beslutninger i udarbejdelsen, men besparelser og fornuftige løsninger er på vej.

af Zacharias Lund

Da man tilbage i 2019 fik bevilliget 510 millioner kroner fra henholdsvis Staten, Aalborg Kommune og Region Nordjylland, var det med stor forhåbning at det omfattende Plusbus-projekt påbegyndte. 3 år senere og mange byggeetaper overstået, viser det sig at budgettet  allerede er skredet med 50 millioner kroner.

Der er dog fuld fokus på økonomien og det overskredne budget var forudset, eftersom det er noget man ikke kan komme udenom i store projekter

Plusbus projektchef, Niels Bresemann, forsikrer dog, at kommende besparelser retter op på det overskredne budget. ”Vi foretog nogle tilvalg, der var over budget, hvilket vi nu kan mærke. Vi arbejder dog på at finde løsninger og har allerede planlagt besparelser, der retter op på budgettet.”

Plusbussen

De traditionelle stoppesteder er erstattet med stationer, hvor grønne arealer og eldrevne busser skal sikre den grønne omstilling. De nye stationer er genkendelige, med karakteristiske lamper, læskærme og hegn, der skaber et kendetegn for Plusbusstationerne, hvor busserne kører rutinemæssigt og punktligt.

Det kan forventes at busserne ankommer med 7-8 minutters mellemrum og hele ruten tager 30 minutter at køre. Ruten, der løber fra øst til vest, starter ved Vædeløbsbanen og runder blandt andet John F. Kennedys Plads, Gigantium, Campus Forum og slutter ved det nye Universitetshospital.

Det omfattende projekt skal gøre det mere attraktivt og tilgængeligt at benytte den kollektive trafik, men det er ikke kun trafikanterne, der oplever forbedringer i takt med Plusbus udarbejdelsen. Cyklisterne kan se frem til bredere cykelstier og en supercykelsti, der forbinder Nytorv og Universitetet. Der er altså meget fokus på at få bilisterne til at overveje alternativer, for dermed at løse de trafikale knuder, Aalborg oplever.

Aalborg for alle

Målet med Plusbus-projektet er at løse de trafikale knuder, der er i Aalborg og gøre byen mere tilgængelig for alle, samt skabe en bedre rejseoplevelse for de kollektive trafikanter. Aalborg oplever årligt stor nettotilflytning, hvilket medfører et større behov for trafikale løsninger. Med plads til 150 passagerer og 22 stationer langs rute fra øst til vest, forventes det at 50.000 Aalborgensere har en station indenfor en radius af 500 meter.

I år påbegyndte Plusbus den største anlægsetape og hele byggeriet går efter planen. Projektet følger tidsplanen til punkt og prikke. Hele byggeriet og den 12 kilometer lange busrute forventes at være færdig til maj/juni 2023. Yderligere er det også blevet offentliggjort at Plusbus planlægger en Nord-Syd-rute, der løber fra Vodskov til Svenstrup.