Udsatte unge får mere hjælp med fremtiden: ”Det er jo ikke, fordi de ikke har evnerne.”

Billede: Pixabay

Fritidscenter Stedet Vejgaard blev i 2018 bebudet, at de ikke længere skulle huse unge under 18. I stedet skulle ungdomstilbuddet være rettet mod de 18-25-årige, så ressourcerne kunne bruges på at sikre, at de ikke røg ud i problematiske miljøer.

Af: Cecilie Lillelund Nissen

Kun de udsatte unge over 18 har måttet komme på Fritidscenter Stedet Vejgaard siden januar sidste år. Førhen var fritidstilbuddet også åbent for unge op til 18 år, men det valgte Aalborg Byråd at ændre på. Fra januar 2020 skulle tilbuddet kun være rettet mod de 18-25-årige. I dag har Stedet i halvandet år arbejdet under de nye forhold. Og det har ifølge Mai-Britt Iversen, rådmand i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, været en kæmpe succes.

”Det var den helt rigtige beslutning vi tog,” siger rådmand Mai-Britt Iversen.

At nå unge i alle aldre

Da forslaget blev præsenteret i 2019, mødte det en del modstand fra tidligere brugere af Stedet. En underskriftsindsamling imod ændringen nåede knap 300 underskrifter og blev efterfulgt af et væld af utilfredse kommentarer.

Men Mai-Britt Iversen mener, at det er det bedste, der kunne være sket for Stedet Vejgaard.

”Der er kun to tilbud i Aalborg kommune til de 18-25-årige, Stedet og Skuret,” forklarer hun.

Ifølge Mai-Britt Iversen er det vigtigt, at det ikke kun er de helt unge, der får hjælp. For selvom man er fyldt 18 år, er man ikke nødvendigvis blevet en selvstændig voksen, der kan tage vare på sig selv og træffe de rette beslutninger.

“Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis vi ikke får fat i de 18-25-årige og giver dem noget brobygning til uddannelse, så kommer de aldrig i gang,” siger Mai-Britt Iversen. ”Det er jo ikke, fordi de ikke har evnerne.”

Derfor var det så vigtigt for Byrådet, at Stedets pædagoger kunne putte alt deres energi ind i at hjælpe netop den aldersgruppe. Ifølge ungdomspsykologen Ida Koch i bogen: ”Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel” , så er de mange valgmuligheder i nutidens uddannelsessystem netop grunden til, at nogle af de mere udsatte unge går tabt og aldrig færdiggør deres uddannelse.

”De enkelte unge skal træffe en masse valg, som har store konsekvenser for dem selv, og det kan være en tung byrde, hvis man ikke har et godt voksenbagland og stabilt netværk, man kan spejle sig i,” skriver Ida Koch.

Forslaget mødte modstand

Selvom Byrådet modtog klager og en underskriftindsamling blev startet mod forslaget, så blev det vedtaget af et klart flertal i Byrådet. Borgerne i Aalborg kommune, især de, der har gjort brug af Stedet som unge, var bekymrede for, hvad der ville blive af de udsatte unge, der ikke længere kunne bruge tilbuddet. De pegede blandt andet på, at de selv har haft ekstrem meget gavn af at have et frirum, hvor de kunne få fred og opbakning og frygtede, hvad det ville betyde, hvis Stedet ikke længere var åbent for de yngre brugere.

Men heller ikke her tøver Mai-Britt Iversen med sin opbakning for beslutningen.

”Der er så mange andre tilbud til de yngre. Det er gået godt i transitionen. Det er også det, vi hører fra medarbejderne på Stedet,” siger hun.

Stedet har i dag til formål at hjælpe de 18-25-årige i Aalborg kommune med at holde sig ude af problemer og få en uddannelse.