SU-kaos resulterer i store regninger og udrejse for internationale studerende

Coronanedlukningen har gjort det umuligt for internationale studerende at leve op til den såkaldte 10-ugers regel. Det betyder, at nogle studerende er blevet påbudt at betale mange måneders SU tilbage, mens andre føler sig tvunget til at forlade Danmark.

Af Tobias Winter

Internationale studerende i Aalborg føler sig tvunget til at forlade Danmark, da de ikke har levet op til den såkaldte 10-ugers-regel, eftersom deres job har været lukket ned grundet coronanedlukningen. Andre har fået påbudt at betale mange måneders akkumuleret SU tilbage, hvilket i flere tilfælde løber op i mange tusinde kroner.

10-ugers reglen skal man opfylde, hvis man ønsker at modtage SU. Det betyder, at man skal arbejde mellem 10 og 12 timer om ugen i 10 uger i streg. Mange erhverv har været nedlukket, og det har betydet, at de internationale studerende, der har arbejdet i de nedlukkede erhverv, ikke har kunnet leve op til det fornødne krav.

Ikke nok med at de ikke længere vil få udbetalt SU, betyder det også, at de skal betale den SU, de tidligere har modtaget, tilbage.

For nogle studerende har det betydet store regninger, som skal betales. Regninger som i enkelte tilfælde løber sig op i over 40.000 kroner. Det har placeret flere internationale studerende i problemer. Enkelte har valgt et alternativ – at rejse ud af Danmark og hjem til deres hjemland.

Det fortæller Lasse Frimand Jensen, som er byrådsmedlem i Aalborg kommune og projektleder ved International House North Denmark. Hans kontakter i miljøet er bekendt med historier, hvor studerende har været nødt til at rejse hjem på grund af problematikken.

Frustration over manglende fleksibilitet

Problemet fylder hos de internationale studerende, fortæller Lasse Frimand Jensen, der har kunnet mærke det blandt de studerende, han er i kontakt med gennem International House North Denmark.

Han fortæller, at flere af hans bekendtskaber i det internationale studiemiljø i Aalborg klagede til SU-styrelsen under første nedlukning, da den første regning tikkede ind. Mange fik medhold, mens andre ikke gjorde.

Lasse Frimand Jensen fortæller, at SU-problematikken har ført til frustration blandt de studerende over systemet.

”Jeg har i den grad oplevet problemerne hos de studerende. En, jeg snakkede med, fandt det frustrerende og stillede sig uforstående overfor systemets manglende fleksibilitet på området,” siger Lasse Frimand Jensen, der samtidig stiller spørgsmål ved, hvorfor en regel som 10-ugers reglen er fortsat, når hele landet ellers er lukket ned.

”Problemet er, at reglen blev ved med at blive håndhævet under covid-19, selvom man i resten af samfundet stoppede en masse andre regler. Vi har fx frosset vores erhvervsbeskatning i Aalborg kommune, og man tager generelt utrolig mange hensyn på grund af covid-19, og derfor har jeg bare opfordret til, at man gør det samme med SU-reglerne for de internationale studerende,” siger han.

Opfordringen blev sendt til fagbevægelsens hovedorganisation, Dansk Industri og Uddannelses- og forskningsministeriet, hvor SU-styrelsen ligger under, men det er Lasse Frimand Jensens oplevelse, at problemet står stille.

Problemets omfang

Det er uvist, hvor mange internationale studerende, der er blevet ramt af problemerne. En underskriftsindsamling forsøger at rette fokus på problematikken. I skrivende stund har den 633 underskrifter.

De seneste tal fra 2019 viser, at 11.900 internationale studerende modtager SU gennem den såkaldte 10-timers regel. Hvor mange studerende, der er blevet påbudt at betale deres SU tilbage, og hvor mange studerende der er rejst hjem som konsekvens af SU-problematikken, er uvist, da det ikke har været muligt at få en kommentar fra SU-styrelsen, da deres kontor er lukket om onsdagen.

Jacob Blasius, der er international ansvarlig for Danske Studerendes Fællesråd, har tidligere udtalt til journaliststuderende ved DMJX Alexander Ruben Hansen, at det er en ”udbredt udfordring blandt de internationale studerende.” Det har ikke været muligt at få konkrete tal på dette udsagn.